Pēc tradīcijas pančāngas sastādīšanai nepieciešamos astronomiskos aprēķinus izdarīja saskaņā ar tādiem astronomijas darbiem kā «Sūrja Sidhānta». «Sūrja Sidhāntā» minētās formulas ir ļoti līdzīgas formulām, ko planētu stāvokļu aprēķināšanai lieto mūsdienu astronomi. Atšķirība ir tikai tā, ka «Sūrja Sidhānta» piedāvā vienkāršākus paņēmienus. Tie bija praktiski, kad aprēķini tika izdarīti bez skaitļotājiem.
Ikviens, kurš prata izmantot formulas no «Sūrja Sidhāntas», varēja viegli iztikt bez modernas aparatūras. Pilnīgi pietika ar dažām viegli uzbūvējamām novērošanas ierīcēm. Ar šīm ierīcēm regulāri pārbaudīja, vai aprēķini sakrīt ar realitāti. Kad laika gaitā parādījās atšķirības, formulās lietotās astronomiskās konstantes tika koriģētas. Ar šo paņēmienu tika iegūti pietiekami precīzi rezultāti, lai gan astronomiskais modelis bija ļoti vienkāršs. To nevar salīdzināt ar mūsdienu precīzajiem paņēmieniem, taču tas derēja astrologiem un kalendāru sastādītājiem.
Šis kalendārs ir aprēķināts, izmantojot Šjāmasundaras prabhu uzrakstīto programmu. Kalendāra aprēķinu programma izmanto formulas, kas aprēķina Saules leņķi ar precizitāti līdz 1 loka minūtei un Mēness leņķi ar precizitāti līdz 2 loka minūtēm. Ar šo precizitāti nosakot tithi beigu laiku, kļūda var būt ne lielāka par 5 minūtēm. Vidējā kļūda ir apmēram 3 minūtes. Šāda kļūda var būt par cēloni tam, ka apmēram reizi 20 gados programma izdos nepareizu datumu ēkādašī dienai.

« »