Ēkādašī ir īpaša diena, kurā ieteicams vairāk domāt par Krišnu. Ēkādašī ir vienpadsmitā diena pēc jauna, kā arī pēc pilna mēness. Šajā dienā uzturā jāizvairās lietot graudaugus un pākšaugus.

Spēcīgākais karmas iznīcinātājs

Gavēnis ēkādašī dienā ir pats spēcīgākais instruments darbam ar karmu. Visos ēkādašī stāstos ir solīta slikto darbu seku iznīcināšana un atbrīve. Ieguvums no gavēņa ēkādašī dienā daudzreiz pārsniedz visu citu askēžu doto labumu kopā.

Dažādi ēkādašī gavēņa veidi

Gavēnis ir askēze. Šeit ar vārdu “gavēnis” tiek saprasta gan pilnīga atteikšanās no ēdiena un pat ūdens, gan arī lielāka vai mazāka uztura daudzveidības un apjoma samazināšana.
(1) Pats vienkāršākais gavēņa veids ir atteikšanās no graudaugiem un pākšaugiem. Var pat neievērot četrus regulējošos principus, taču ir vēlams neēst neko, kas gatavots no graudiem, zirņiem un pupām. Tādā veidā cilvēks neuzņem koncentrētu grēku, un tas jau ir daudz. Šādu askēzi spēj izturēt ikviens.
(2) Nākamais līmenis ir atteikšanās no graudiem, zirņiem un pupām kopā ar četru regulējošo principu ievērošanu.
(3) Vēl labāk ir ēst tikai augļus un dzert pienu. Precīzāks uzskaitījums ir augļi, sezama sēklas, piens, ūdens, ghī (ilgi karsēts, attīrīts sviests) un gaiss. Katrs nākamais uzskaitītais ir labāks par iepriekšējo.
(4) Nopietna askēze ir pilnīga atteikšanās no ēdiena un dzēriena. Mūsu laikmetā tas ir grūti, bieži vien nepraktiski un neiespējami, tādēļ ar to neiesaka aizrauties.
Papildus uzskaitītajam tiek samazināts ēdienreižu skaits. Ir labāk ēst vienu reizi pusdienlaikā, vēl labāk ir ēst vienu reizi vakarā. Vēl labāk par to ir arī iepriekšējā dienā ēst tikai vienu reizi.
Tradicionālais ēkādašī gavēnis sākas ar vienu vienkāršu maltīti dašamī (desmitajā dienā, dienu pirms ēkādašī), turpinās ar nekā neēšanu ēkādašī dienā un nakts pavadīšanu nomodā, slavinot Šrī Krišnu, un beidzas ar vienu vienkāršu maltīti dvādašī (divpadsmitajā dienā, nākamajā dienā pēc ēkādašī). Tāda trīs dienu askēze mūsdienās ne vienmēr ir praktiska.
Nekā neēšana nav paredzēta visiem, to labi panes tikai cilvēki ar spēcīgu konstitūciju. Tādēļ jāgavē atbilstoši sava ķermeņa iespējām. Cilvēkiem ar izteiktu vata un pita došu ir labāk atteikties tikai no graudaugiem un pākšaugiem.
Šrīla Prabhupāda aicināja ēkādašī dienās neēst graudaugus un pākšaugus. Viņš neaicināja ēkādašī dienā neēst pilnīgi neko. Nekā neēšana ir papildus askēze, ja tā iedvesmo cilvēku dziļāk iemīlēt Šrī Krišnu.
Ir vēlams īstajā laikā pārtraukt ēkādašī gavēni. Tas darāms nākamajā dienā pēc saullēkta. Precīzs laika sprīdis (parasti pāris stundas) katrai ēkādašī dienai ir norādīts ēkādašī dienu kalendārā.

Neveiksmīgs gavēnis

Ja kādas kļūmes dēļ gavēnis ir pārtraukts nelaikā, piemēram, nejauši ir apēsts kāds graudu izstrādājums, nākamajā dienā gavēnis jāsāk no sākuma.

Nianses

Bieži vien cilvēki satraucas par graudu mikrodaļinām gaisā, par zobu mazgāšanu un citiem smalkumiem. Mūsu dienās nav iespējams ideāli izpildīt visus norādījumus un ieteikumus, kas saistīti ar ēkādašī dienu. Galvenais ir praktiskums un motīvs. Pārlieka iedziļināšanās sīkumos rada lepnību, nevis attīsta Krišnas apziņu.
Šāstras iesaka neko neēst. Ja cilvēks to nespēj darīt pats, viņš var uzticēt gavēni dēlam vai brāhmanam.
Sanātana Gosvāmī iesaka ēkādašī dienā netīrīt zobus, bet darīt to iepriekšējās dienas vakarā. Tāpat viņš iesaka iepriekšējā dienā ēst tikai vienu reizi.
Ja cilvēks ir vecumā no 8 līdz 80 gadiem, viņam ir jāgavē ēkādašī dienā.
Kaut arī griķi nav graudaugi, tajos ir daudz kaloriju un tie dod daudz materiālas enerģijas, tādēļ labāk no tiem ēkādašī dienā atteikties.
Sievietes gaidībās var ēst sieru ar mazu tauku saturu, biezpienu, pienu, saknes, augļus, ogas un riekstus.
Mahābharātā ir teikts, ka ūdens dzeršana, sakņaugu, augļu, piena un ghī ēšana, brāhmana lūgums, garīgā skolotāja norādījums un zāļu dzeršana neietekmē ēkādašī dienas gavēni.

Veselības uzlabošana

Ēkādašī neradās tukšā vietā. Gudrie izdarīja tā, lai šī diena būtu labvēlīga no visiem viedokļiem. No veselības viedokļa 11. un 26. mēness fāzes diena vislabāk der organisma attīrīšanai.

Rakstura askēze

Ir ļoti labi, ja cilvēks spēj izturēt grūtas askēzes, piemēram, “sauso” jeb nirdžala gavēni ēkādašī dienā. Vēl labāk ir, ja cilvēks ar saviem sasniegumiem nelielās, nekļūst lepns un nenicina tos, kas nav tik spējīgi ievērot gavēni. Nevajadzētu nevienam neko teikt par savu askētismu. Ir jāizvairās no lepnības, paturot savas askēzes noslēpumā.

Visi gavēņa noteikumi

Sanātanas Gosvāmī “Haribhakti-vilāsā” 12. vilāsā ir uzskaitīti gavēšanas noteikumi ēkādašī dienā, 13. vilāsā – gavēnis un ceremonijas Mahādvādašī, 14. vilāsā – norādījumi gada mēnešiem, 15. vilāsā – pilnīgs gavēnis ēkādašī dienā. Taču mūsdienās neviens nespēj tos visus izpildīt.

Kādēļ nepieciešams badoties ēkādašī dienā

Galvenais iemesls – Šrīla Prabhupāda daudzreiz ir norādījis, ka ir jāgavē ēkādašī dienā.
Šrīla Rūpa Gosvāmī ir minējis ēkādašī dienas gavēni pirmajos 10 garīgās kalpošanas principos. Vārda “upavāsa” nozīme ir dzīvot tuvumā. Ēkādašī dienā ir jāatmet visas grēcīgās darbības, mājsaimniecība un sajūtu apmierināšana un jādzīvo Kunga tuvumā.
Īstais iemesls, kādēļ gavēt ēkādašī dienā, ir ķermeņa prasību samazināšana un intensīvāka, ilgāka kalpošana Šrī Krišnam. Vislabāk ir atcerēties Krišnas spēles un pastāvīgi klausīties Dieva Svētos vārdus. Patiess ēkādašī gavēnis ir neēšana, slavināšana un nekas vairāk. Slavināšana vieglāk padodas gavējot.

Gavēņa būtība

Garuda Purānā (2.29.23.) Kungs Krišna saka Garudam: “Materiālās dzīves okeānā slīkstošais var tverties pie piecām laivām: Kunga Višnu, Bhagavad-gītas, Šrīmatī Tulasīdēvī, govs un ēkādašī.”
Gavēt ar ticību nozīmē saprast, kādēļ to dara. Gavēnis bez sapratnes nes vairāk ļauna, nekā laba. Pēc būtības gavēnis ir atteikšanās no savām ērtībām citu dzīvo būtņu labad.
Ēkādašī ir Harivasara, Kunga Šrī Hari diena. Tajā pēc iespējas vairāk sevi ir jāvelta Dievam.
Ēkādašī dienas būtība ir nevis neēšana, bet koncentrācijas pastiprināšana uz Kungu Krišnu ar papildus džapas apļiem un šāstru lasīšanu.
Ēkādašī gavēnis ir divas reizes mēnesī. Taču ar atbilstošu prāta noskaņojumu un, ja ārsts to atļauj, tā var dzīvot kaut katru dienu.

Ēkādašī mūsu ikdienā

Krišna bieži rada pretrunīgas situācijas, tādā veidā liekot mums izlemt un uzņemties atbildību par savu lēmumu un pilnīgi visām sekām, kādas var rasties. Tās ir īpašas attiecības. Bez atbildības sajūtas mēs nevaram pilnvērtīgi kalpot Krišnam.
Dievs nav mehānisms, kas skaita nopelnītos punktus. Ir jālūdz Kungs un jādara, kā atrodam par iespējamu savā situācijā. Šrī Krišna ir Personība, un Viņš lieliski izprot cilvēka stāvokli. Nedrīkst mehāniski pildīt solījumus, tie jāpilda ar mīlestību kalpojot, tad Dievs sirdī būs apmierināts, pat, ja cilvēks kaut ko dara nepareizi.
Cilvēkam ir jācenšas izpildīt savus pienākumus. Kad cilvēks izdara visu, kas ir viņa spēkos, rezultāts noteikti būs, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, kurus cilvēks nevar ietekmēt un kuru dēļ neizdodas izdarīt visu pilnībā. Vispirmām kārtām tiek ņemti vērā centieni un attieksme.

Lasiet vēl:

Ko ēst un ko neēst ēkādašī dienā

Ēkādašī stāsts

Šrīlas Prabhupādas izteikumi par ēkādašī

 

Ēkādašī ir Šrī Krišnas vismīļākā diena. Tā ir kā radīta, lai cilvēks attīstītu ko mūžīgi nezūdošu – vēlmi slavināt Hari.

 

Ēkādašī dienu kalendārs drukājamā formā. Izdrukā, saloka un lieto. Lejupielādēt
Vislabāk drukāt uz A4 lapas abām pusēm, norādot Actual size.