Esiet laipni gaidīti vaišnavu kalendāra vietnē. Te ir atrodamas ēkādašī un citas gavēņa dienas, kas aprēķinātas Latvijai, vaišnavu svētki un atceres dienas.

Aprēķini veikti Rīgai ar ISKCON apstiprinātu programmu Gcal 11, ko izveidojusi GBC kalendāra komiteja. Gcal ir brīvprogramma un lejupielādējama šeit: Gcal.

Sadaļā “Vaišnavu kalendārs” mēneša skatā ir izkārtoti bhaktām nozīmigi notikumi.

Sadaļā “Kalendāra izskaidrojums” ir stāstīts par Saules un Mēness kustību, laika iedalījumu pēc tiem, vēdisko kalendāru, tā nozīmīgumu. Tur atrodami dienu un mēnešu nosaukumi, ēkādašī gavēņa īpatnības, mahādvādašī un īpašas svētku dienas.

Ēkādašī dienas” ir tuvāko ēkādašī dienu saraksts.

Sadaļā “Par ēkādašī dienām” ir stāstīts, kas ir ēkādašī, kā šais dienās pareizi gavēt, ko drīkst un ko nedrīkst ēst un kāda ir gavēņa būtība. Tur atrodams stāsts par ēkādašī izcelsmi un Šrīlas Prabhupādas izteikumi par ēkādašī. Pašās beigās ir praktisks, izdrukājams ēkādašī kalendārs.

Lieli svētki” ir nozīmīgāko svinamdienu saraksts.

Svētki” ir pārējo svinamdienu saraksts.

Sadaļā “Atceres dienas” ir to gadadienu saraksts, kad ir atnākušas vai aizgājušas diženas personības.

Sadaļā “Gavēņa dienas” ir uzskaitītas tās dienas, kad vēl bez ēkādašī ir vēlams gavēt.