Mahārādža Judhišthira jautāja: “Vāsudēva, es zemu paklanos Tavā priekšā. Lūdzu, apraksti man ēkādašī dienu, kas ir Vaišākhas mēneša (aprīlis-maijs) dilstošā mēnesī, ieguvumus no gavēšanas tajā un tās ietekmi.”
Kungs Šrī Krišna atbildēja: “Valdniek, Vaišākhas mēneša (aprīlis-maijs) dilstošā mēness Varūthinī ēkādašī diena ir pati labvēlīgākā un cildenākā diena gan šai pasaulē, gan nākamajā.
Kas šai svētajā dienā neko neēd, tam tiek noņemti visi grēki, tas iegūst pastāvīgu laimi un labu veiksmi. Pat neauglīga sieva kļūst auglīga, ja gavē šai dienā. Ikviens, kas gavē Varūthinī ēkādašī dienā, saņem labklājību šai dzīvē un atbrīvi pēc ķermeņa nāves. Šī diena iznīcina visus grēkus un paglābj ļaudis no atkārtotas dzimšanas ciešanām.
Valdnieks Māndhāta pareizi pavadīja šo ēkādašī dienu un ieguva atbrīvi. No gavēņa ir guvuši labumu arī daudzi citi valdnieki. Ikšvāku dinastijas valdnieks Mahārādža Dhundhumāra atbrīvojās no lepras, ar ko viņu par sodu bija nolādējis Kunga Šiva. Kādu labumu var gūt ar desmit tūkstošu gadu ilgām askēzēm, to cilvēks iegūst ar Varūthinī ēkādašī dienas gavēni.
Labums, ko iegūst, ziedojot lielu daudzumu zelta, kad virs Kurukšētras ir Saules aptumsums, ir iegūstams, ar mīlestību un apņēmību gavējot šai ēkādašī dienā. Tāds cilvēks noteikti sasniedz savus mērķus gan šai dzīvē, gan nākamajā. Šī ēkādašī diena ir tīra un uzmundrinoša, un tā iznīcina visus grēkus.
Ziloņa ziedošana ir pārāka par zirga ziedošanu. Zemes ziedošana ir pārāka par ziloņa ziedošanu. Sezama sēklu ziedošana ir pārāka par zemes ziedošanu, un par to labāka ir zelta ziedošana. Labības graudu ziedošana ir pārāka par zelta ziedošanu, jo gan senči, gan padievi, gan cilvēki kļūst apmierināti, kad ir paēduši graudu ēdienu. Tādēļ nav labākas ziedošanas par graudu došanu labdarībai gan tagad, gan agrāk, gan turpmāk. Tomēr mācīti vīri ir teikuši, ka meitas izdošana par sievu cienījamam preciniekam ir vienlīdzīga graudu ziedošanai. Dieva Augstākā Personība Kungs Šrī Krišna ir vienlīdz labi novērtējis graudu un govju ziedošanu. Visbeidzot, zināšanu došana ir vispārākā ziedošana. Viss labums, ko cilvēks var gūt no visām uzskaitītajām ziedošanām, ir iegūstams ar Varūthinī ēkādašī dienas gavēni.
Bhārata, cilvēks, kas dzīvo no savas meitas bagātības, saņem neciešamu dzīvi līdz Visuma bojāejai. Tādēļ neviens nedrīkst izlietot savas meitas bagātību. Vislabākais valdniek, ja alkatīgs mājsaimnieks atņem savai meitai mantu, mēģina pārdot savu meitu vai prasa naudu no meitas līgavaiņa, nākamajā dzīvē viņš kļūst par kaķi. Taču tas, kas savu meitu pēc iespējas labi izrotā ar dārglietām, dod tai līdzi pūru un ar labiem nodomiem atdod par sievu piemērotam līgavainim, iegūst tādu labumu, ko nespēj aprakstīt pat Jamarādžas sekretārs Čitragupta. Tieši tādu labumu viegli iegūst, gavējot Varūthinī ēkādašī dienā.
Dienu pirms ēkādašī, dašamī, jāatsakās no metāla šķīvjiem, dāla, lēcām, prosas, kondo, spinātiem un medus. Nedrīkst mieloties svešā mājā, nedrīkst ēst vairāk nekā vienu reizi un nedrīkst nodarboties ar dzimumdzīvi.
Ēkādašī dienā nedrīkst spēlēt azartspēles, izklaidēties, gulēt diendusu, ēst beteļriekstus un to lapas, tīrīt zobus, tenkot, kritizēt, sarunāties ar pagrimušiem, dusmoties un melot.
Nākamajā dienā, dvādašī, nedrīkst ēst no metāla šķīvjiem, nedrīkst ēst dālu, lēcas un medu, nedrīkst melot, spraigi rosīties un strādāt, ēst vairāk nekā vienu reizi, nodarboties ar dzimumdzīvi, skūties, ieziesties ar eļļu un ēst svešā mājā.”
Kungs Šrī Krišna turpināja: “Kas Varūthinī ēkādašī dienā ievēro visu uzskaitīto, tas atbrīvojas no visām slikto darbu sekām un atgriežas mūžīgajā, garīgajā mājvietā. Kas šai dienā godina Kungu Džanārdanu, paliekot nomodā visu nakti, tas atbrīvojas no visiem līdz tam pastrādātajiem grēkiem un sasniedz garīgo mājvietu. Valdniek, tam, kas ir nobijies no saviem grēkiem un to neatņemamajām sekām, kā arī no nāves, tam ir ļoti stingri jāpilda šīs gavēņa dienas noteikumi. Dižciltīgais Judhišthira, tas, kas klausās vai lasa šo svētās Varūthinī ēkādašī dienas cildināšanu, iegūst tūkstoš govju ziedošanai līdzvērtīgu labumu un atgriežas mājās, pie Kunga Višnu.”
Tā beidzas Vaišākha-krišna jeb Varūthinī ēkādašī slavinājums, ko Vridžavāsī ir pārstāstījis no Bhavīšja-utara Purānas.

Piezīmes

Kondo ir labība, ko lieto pārtikā trūcīgi ļaudis. Tās graudi atgādina magoņu sēklas.