Mahārādža Judhišthira vaicāja Kungam Šrī Krišnam: “Kā sauc ēkādašī dienu, kas ir Bhadrapādas mēneša (augusts-septembris) augošā mēnesī? Kāda dievība šai dienā ir jāgodā? Ko cilvēks gūst no gavēņa šai dienā? Lūdzu, mans Kungs, atbildi uz maniem jautājumiem.”
Dieva Augstākā Personība, Kungs Šrī Krišna uzrunāja Savu bhaktu Mahārādžu Judhišthiru šādiem vārdiem: “Judhišthira, šo dienu sauc par Vāmana ēkādašī. Tā dāvā gan milzīgu ieguvumu, gan patiesu atbrīvi no piesaistības materiālajam. Tā noņem grēcīgo darbu sekas, tādēļ to sauc arī par Džajanti ēkādašī. Klausīšanās par tās diženumu vien atbrīvo no ļaundarībām. Tā ir tik labvēlīga, ka gavēnis šai dienā dod zirga ziedošanai līdzvērtīgu ieguvumu. Nav labākas ēkādašī dienas par šo, jo tā dāvā ļoti viegli atbrīvi. Ja kāds patiesi vēlas atbrīvoties no šīs grūtās materiālās pasaules, viņam jāgavē Vāmana ēkādašī dienā.
Kopā ar gavēni šai svētajā dienā ir ar mīlestību jāgodā Visaugstais Kungs Vāmanadēvas iemiesojumā ar mazu augumu un lotosa ziedlapiņām līdzīgām acīm. Tādējādi bhakta godina visas dievības, arī Brahmu, Višnu un Šivu. Pēc nāves viņš noteikti dodas uz Šrī Hari mājvietu. Trijās pasaulēs nav gavēņa, kas būtu svarīgāks par šo. Guļošais Kungs Višnu šai dienā apgriežas uz otriem sāniem, tādēļ šī ēkādašī diena ir tik labvēlīga un tādēļ to sauc arī par Parivartinī ēkādašī.”
Mahārādža Judhišthira vaicāja Kungam: “Džanārdana, lūdzu, izskaidro man, kā tas nākas, ka Visaugstais Kungs guļ un apgriežas uz otriem sāniem? Kungs, kad Tu guli, kas notiek ar dzīvajām būtnēm? Lūdzu, pastāsti arī, kā Tu sasēji dēmonu valdnieku Bali Mahārādžu un kā var iepriecināt brāhmanus. Kas ir jādara Čaturmāsjas laikā? Lūdzu, esi man žēlīgs un atbildi uz maniem jautājumiem.”
Dieva Augstākā Personība Šrī Krišna, atbildēja: “Judhišthira, lauva valdnieku vidū, es ar prieku pastāstīšu tev notikumu, kura noklausīšanās izskauž cilvēka slikto darbu sekas.
Treta jugā dzīvoja valdnieks Bali. Viņš bija dzimis dēmonu dinastijā, bet bija Mans bhakta. Viņš man dziedāja Vēdu himnas un Manis iepriecināšanai veica homas rituālus. Viņš cienīja divreiz dzimušus brāhmanus un ik dienas iesaistīja tos ziedošanas rituālos. Šī diženā dvēsele bija saķildojusies ar Indru un sakāvusi to. Tā Bali valdīja pār debesu planētām, kuras Es Pats biju devis Indram. Tāpēc tas kopā ar pārējiem padieviem un diženiem viedajiem nāca pie manis un sūdzējās par Bali Mahārādžu. Kopā ar savu garīgo skolotāju Brihaspati viņi klanījās līdz zemei un skaitīja svētas Vēdu lūgšanas. Tā Es piekritu parādīties Savā piektajā inkarnācijā kā punduris Vāmanadēva.”
Valdnieks Judhišthira jautāja: “Kungs, kā tas iespējams, ka Tu pundura ķermenī cīnījies ar tik spēcīgu dēmonu? Lūdzu, apraksti man to pēc iespējas skaidri, jo es esmu Tavs bhakta.”
Visaugstais Kungs Šrī Krišna, atbildēja: “Es biju brāhmans pundura ķermenī un es gāju pie dievbijīgā valdnieka Bali palūgt zemi kā žēlastības dāvanu. Es teicu: “Bali, lūdzu, ziedo man tikai trīs soļus zemes. Tāds mazs zemes pleķītis man būs tikpat labs kā visas trīs pasaules.” Bali bez ilgas domāšanas piekrita. Tikko viņš to bija svinīgi apsolījis, Mans ķermenis izpletās gigantiskā, pārpasaulīgā formā. Ar savām pēdām Es pārklāju visu zemi, ar augšstilbiem – Bhūrvaloku, ar vidukli – Svarga loku, ar vēderu – Maharloku, ar krūtīm – Džanaloku, ar kaklu – Tapaloku, ar galvu – Satjaloku. Es pārklāju visu materiālo pasauli. Tik tiešām, visas Visuma planētas, Saule un Mēness bija manā gigantiskajā ķermenī.
Indra, čūsku dievs Šēša un citi padievi vēroja Manu izklaidēšanos, dziedāja Vēdu himnas un skaitīja Man lūgšanas. Tad es paņēmu Bali aiz rokas un teicu: “Bezgrēcīgais, ar vienu soli es esmu pārkāpis pāri visai zemei, ar otru – visām debesīm. Kur man spert trešo soli, lai nomērītu tevis apsolītos trīs soļus zemes?”
Bali Mahārādža pazemīgi noliecās un piedāvāja Man likt kāju uz savas galvas. Judhišthira, es noliku savu pēdu viņam uz galvas un aizsūtīju viņu tālu lejā uz Pātāloku. Kad biju Bali pazeminājis, Es apmierināts viņam teicu, ka turpmāk Es mūžīgi atradīšos viņa pilī. Pēc tam Parivartinī ēkādašī dienā, kas ir Bhadras mēneša augošā mēnesī, Viročanas dēls Bali savā pilī uzstādīja Manu Dievību.
Valdniek, līdz Haribodhinī ēkādašī dienai, kas ir Kārtikas mēneša augošā mēnesī, es gulēju piena okeānā. Ieguvums, ko cilvēks iegūst šai laikā, ir īpaši spēcīgs. Tādēļ Parivartinī ēkādašī dienā ir kārtīgi jāgavē. Tā patiesi ir attīroša diena, tā attīra no visām sliktu darbu sekām. Šai dienā ticīgam bhaktam ir jāgodina Kungs Trivikrama, Vāmanadēva, pirmais tēvs, jo šai dienā es savā guļvietā apgriežos uz otriem sāniem.
Ja iespējams, šai dienā jāziedo cienījamai personai rīsi jogurtā un nedaudz sudraba un jāpaliek nomodā visu nakti. Šis vienkāršais rituāls atbrīvo no materiālās atkarības. Kas šādi pavada svēto Parivartinī ēkādašī dienu, tas kļūst laimīgs gan šai pasaulē, gan Dieva valstībā pēc tam. Kas ar bhakti klausās, tas dosies uz padievu valstību un staros tur kā Mēness, tāds spēks ir Parivartinī ēkādašī dienai. Gavēnis šai dienā dod tūkstoš zirgu ziedošanām līdzvērtīgu labumu.”
Tā beidzas Bhadrapāda-šukla jeb Parivartinī ēkādašī, jeb Vāmana ēkādašī, jeb Paršva ēkādašī slavinājums, ko Vridžavāsī ir pārstāstījis no Brahma-vaivarata Purānas.

Piezīmes

Nākamā diena pēc šīs ēkādašī dienas ir Šrī Vāmanadēvas ierašanās diena, Šrī Vāmana dvādašī. Jāgavē ir līdz pusdienlaikam, pēc pusdienlaika tā jāpārtrauc ar ēkādašī prasādu. Nākamajā dienā, Šrī Vāmana dvādašī, atkal jāgavē līdz pusdienlaikam un jāskaita papildus džapas apļi, lūdzot Kunga patvērumu. Šis gavēnis jāpārtrauc ar priecīgu mahāprasādas mielastu par godu Kunga Vāmanadēvas atnākšanai.