Reiz Judhišthiras jaunākais brālis Bhīmasēna vaicāja diženajam viedajam, Pāndavu vecvectēvam Šrīlam Vjāsadēvam, vai ir iespējams atgriezties garīgajā pasaulē bez gavēņa ēkādašī dienā.
Bhīmasēna teica: “Izcili saprātīgais un skolotais vecvectēv, mans brālis Judhišthira, dārgā māte Kuntī, mīļotā sieva Draupadī, Ardžuna, Nakula un Sahadēva katru ēkādašī dienu neko neēd un nedzer un stingri ievēro šo svēto dienu likumus, vadlīnijas un priekšrakstus. Viņi ir ļoti ticīgi un vienmēr man saka, ka man arī jāgavē. Taču, vecvectēv, es viņiem atbildu, ka nevaru dzīvot bez ēšanas, es to nevaru izturēt. Es varu daudz ziedot un pienācīgi godināt Šrī Kēšavu, bet nevaru gavēt. Lūdzu, saki, kā es varu iegūt tādu pašu rezultātu bez gavēšanas.”
Šrīla Vjāsadēva uzklausīja Bhīmasēnu un teica: “Ja tu vēlies doties uz debesu planētām un nevēlies nonākt ellē, tev patiešām ir jāgavē gan augoša, gan dilstoša mēness ēkādašī dienās.”
Bhīma atbildēja: “Izcili saprātīgais vecvectēv, lūdzu, uzklausi manu iebildumu. Diženais Muni, tā kā es nevaru dzīvot, ja ēdu tikai vienreiz dienā, kā es varu dzīvot, neēdot nemaz? Manā vēderā deg īpaša uguns vrika, kas sagremo pārtiku. Tā ir apmierināta tikai tad, ja esmu pieēdis pilnu vēderu. Dižais viedais, es varu gavēt tikai vienreiz mūžā, tādēļ, lūdzu, saki, vai ir ēkādašī, ko es varētu pienācīgi ievērot un kas dotu to pašu labumu, ko pārējās ēkādašī dienas. Es ar ticību pildīšu tādu rituālu un, cerams, kļūšu piemērots atbrīvei.
Šrīla Vjāsadēva atbildēja: “Valdniek, tu esi dzirdējis no manis par dažādiem pienākumiem, kas der vēdiskām ceremonijām un pudžām. Taču Kali jugā neviens nespēs pienācīgi pildīt šos pienākumus. Tādēļ es tev pastāstīšu, kā gandrīz neko nedarot, ar pavisam nelielu askēzi var iegūt vislielāko labumu un laimi. No Purānām ir rodams viens secinājums: ja neēd ne dilstoša, ne augoša mēness ēkādašī dienās, tad cilvēks nenokļūst uz elles planētām.”
Visstiprākais cīnītājs Bhīmasēna pēc šiem Šrīlas Vjāsadēvas vārdiem izbijās un sāka trīcēt kā lapa banjana kokā, kad pūš stiprs vējš. Viņš teica: “Vecvectēv, ko man tagad darīt? Nav manos spēkos un iespējās gavēt divreiz mēnesī katru gadu! Lūdzu, norādi vienu gavēņa dienu, kas man dos vislielāko labumu!”
Vjāsadēva atbildēja: “Tu nedrīksti dzert pat ūdeni ēkādašī dienā, kas ir Džjēšthas mēneša (maijs-jūnijs) augošā mēnesī, kad Saule ir dvīņu un vērša zīmē. Gudrie saka, ka šādā dienā var mazgāties un veikt āčamanu, lai attīrītos. Taču tad drīkst dzert tikai tik daudz ūdens, cik liels ir zelta piliens vai sinepju sēkla. Tikai tik daudz ūdens jāuzliek uz labās plaukstas un tam jāizskatās pēc govs auss. Ja dzer vairāk ūdens, tas tiek pielīdzināts vīna dzeršanai.
Nedrīkst pilnīgi neko ēst, citādi gavēnis tiek pārtraukts nelaikā. Šis stingrais gavēnis ilgst no saullēkta ēkādašī dienā līdz saullēktam dvādašī dienā. Ja cilvēks cenšas stingri to ievērot, viņš iegūst uzreiz visu divdesmit četru gada ēkādašī dienu rezultātu.
Agri dvādašī rītā ir jānomazgājas. Tad ir jādod zelts un ūdens cienījamiem brāhmaniem, atbilstoši savām iespējām, kā arī ievērojot noteikumus, norādījumus un ieteikumus. Beigās kopā ar brāhmanu ir jāgodā prasāda.
Bhīmasēna, tas, kurš var šādi gavēt šai īpašajā ēkādašī dienā, iegūst labumu, it kā būtu gavējis visās gada ēkādašī dienās. Par to nav nekādu šaubu un nedrīkst būt.
Bhīma, tagad klausies, kādus vēl labumus iegūst ar gavēšanu šai dienā. Visaugstais Kungs Kēšava, kas tur rokās gliemežvāku, disku, vāli un lotosu, Pats man ir teicis: “Ikvienam jāmeklē patvērums pie Manis un jāpilda mani norādījumi.” Tad Viņš pastāstīja, ka tas, kas neēd un nedzer, atbrīvojas no visām slikto darbu sekām, un tas, kas Džjēštha-šukla ēkādašī dienā ievēro grūto nirdžala gavēni, patiešām iegūst labumu no visām pārējām ēkādašī dienām.
Bhīmasēna, Kali jugā, ķildu un liekulības laikmetā, visi Vēdu principi tiks sagrauti vai stipri vājināti un netiks veiktas pareizas ziedošanas un Vēdu ceremonijas. Tātad nebūs līdzekļu sevis attīrīšanai. Paliks tikai iespēja gavēt ēkādašī dienās un tā atbrīvoties no pagātnes grēkiem.
Vāju dēls, ko vēl lai tev saku? Tev nevajadzētu ēst visās ēkādašī dienās. Tev nevajadzētu dzert pat ūdeni īpaši labvēlīgajā Džēštha-šukla ēkādašī. Vrikodara, kas gavē šajā ēkādašī dienā, iegūst labumu no peldēm visās svētvietās, no visām dāvanām, kas dotas cienījamām personām, un no gavēšanas visās pārējās ēkādašī dienās kopā. Tīģeri starp cilvēkiem, kas gavē šai ēkādašī dienā, patiešām kļūst ievērojama persona un iegūst visas iespējamās bagātības, graudus, spēku un veselību. Par to nav nekādu šaubu. Tādam cilvēkam baiļpilnajā nāves brīdī atteiksies tuvoties dzeltenmelnie, vāles un mistiskās pāsa virves vicinošie jamadūtas. Tāda ticīga dvēsele nekavējoties tiks nogādāta Visaugstā Kunga Višnu mājvietā, un to darīs višnudūtas, kuru pārpasaulīgie ķermeņi ir ietērpti krāšņos, dzeltenīgos apģērbos un kas katrs tur rokās disku, vāli, gliemežvāku un lotosu, tā līdzinoties Kungam Višnu. Lai iegūtu visu šo, īpaši labvēlīgajā un svarīgajā ēkādašī dienā jāatsakās pat no ūdens.”
Pārējie Pāndavi uzzināja, ko dod Džēštha-šukla ēkādašī dienas gavēnis, un nolēma precīzi darīt tā, kā vecvectēvs Šrīla Vjāsadēva bija izstāstījis viņu brālim Bhīmasēnam. Visi Pāndavi atturējās no ēdiena un dzēriena, un tā šī diena ieguva nosaukumu “Pāndava Nirdžala dvādašī”.
Šrīla Vjāsadēva turpināja: “Bhīmasēna, tev vajadzētu izmantot šo svarīgo gavēni, lai dzēstu visu pagātnes slikto darbu sekas. Tev jālūdzas Dieva Augstākajai Personībai Kungam Šrī Krišnam, dodot šādu sankalpas solījumu: “Visu padievu Kungs, Dieva Augstākā Personība, šai ēkādašī dienā es gavēšu un atteikšos no ūdens. Bezgalīgais Ananta, es pārtraukšu gavēni nākamajā dienā, dvādašī.” Tālāk, lai dzēstu visus grēkus, bhaktam ir jāgavē ar ticību Kungam un pilnībā kontrolējot sajūtas. Kas gavē šai ēkādašī dienā, tā grēki tiek sadedzināti pelnos, pat ja tie ir kā Sumeru vai Mandarāčala kalns. Tāds spēks ir šai ēkādašī dienai.
Vislabākais cilvēk, šai ēkādašī dienā ir jāziedo ūdens un govis. Ja kādu iemeslu dēļ tas nav iespējams, cienījamam brāhmanam jāziedo drānas un ūdens trauks. Ūdens ziedošana vien dod tādu pašu rezultātu, kā zelta došana desmit miljonus reižu dienā.
Bhīma, Kungs Šrī Krišna ir teicis, ka šai ēkādašī dienā jāmazgājas svētā vietā, jāziedo cienījamai personai, jāskaita Kunga Svētais vārds uz džapas krellītēm un jāveic kāda ieteikta ceremonija. Kas dara visu uzskaitīto, tas saņem nezūdošu ieguvumu. Nav nepieciešams veikt kādus citus reliģiskus rituālus. Gavēnis šai ēkādašī dienā vien dāvā nokļūšanu Šrī Višnu mājvietā. Vislabākais Kuru dzimtā, ja šai dienā ziedo zeltu, drānas vai kaut ko citu, tad iegūst neiznīcināmu rezultātu.
Atceries, kas ēkādašī dienā ēd graudus, tas saindējas ar grēku un patiesi ēd vienu vienīgu grēku. Tāds cilvēks kļūst par suņēdāju un pēc nāves nokļūst ellē. Taču tas, kas svētajā Džēštha-šukla ēkādašī dienā gavē un kaut ko ziedo, noteikti izkļūst no mūžīgā dzimšanas un nāves cikla un nokļūst visaugstākajā mājvietā. Gavēnis šai ēkādašī, kas savienojas ar dvādašī, atbrīvo no brāhmana nogalināšanas grēka, no alkohola dzeršanas grēka, no garīgā skolotāja apskaušanas grēka, no garīgā skolotāja norādījumu neievērošanas grēka un pastāvīgas melošanas grēka.
Vislabākā dzīvā būtne, gan vīrieši, gan sievietes, kas pareizi gavē un godā Visaugsto Kungu Džalasājī (Uz Ūdeņiem Gulošo), un nākamajā dienā pasniedz cienījamam brāhmanam izsmalcinātus saldumus, ziedo govis un naudu, tie visi patiesi iepriecē Visaugsto Kungu Vāsudēvu tik ļoti, ka simts viņa ģimenes paaudzes līdz viņa dzimšanai dodas uz Visaugstā Kunga mājokli, pat, ja neviens nav bijis svēts, ar sliktu raksturu un ir izdarījis pašnāvību. Patiesi, tas, kas gavē šai apbrīnojamajā ēkādašī dienā, ar lielisku gaisa kuģi lido uz Kunga mājvietu.
Tas, kas šai dienā dāvā brāhmanam ūdens trauku, saulessargu vai apavus, noteikti nonāk debesīs. Patiesi, tas, kas tikai klausās šo slavinājumu, arī nonāk pārpasaulīgajā Visaugstā Kunga Šrī Višnu mītnē. Kas jauna mēness dienā jeb amāvasjā veic šrādhas ceremoniju senčiem, īpaši, ja tas notiek Saules aptumsumā, noteikti gūst milzīgu labumu. Taču to pašu gūst tas, kas klausās šo svēto stāstu, tik spēcīgs tas ir un tik dārga Kungam ir šī ēkādašī diena.
Ir kārtīgi jāizmazgā zobi un bez ēdiena un dzēriena jāgavē šai ēkādašī dienā. Tas iepriecina Visaugsto Kungu Kēšavu. Nākamajā dienā pēc ēkādašī ir jāpielūdz Dieva Austāko Personību Trivikramas formā un jāpiedāvā ūdens, ziedi, vīraks un gaiši degoša lampa. Tad bhaktam pie sevis jālūdzas: “Dievu Dievs, visu Glābēj, Hrišīkēša, sajūtu valdniek, lūdzu, dāvā man atbrīvi, kaut es nevaru Tev piedāvāt neko vairāk kā necilu trauku ar ūdeni.” Tad ūdens trauks jāziedo brāhmanam.
Bhīmasēna, pēc gavēšanas šai ēkādašī dienā un ieteicamo lietu ziedošanas, cik bijis iespējams, ir jāpabaro brāhmani un pēc tam klusi jābauda prasāda.”
Šrīla Vjāsadēva pabeidza stāstu: “Es stingri pieprasu, lai tu šai labvēlīgajā, attīrošajā, grēkus iznīcinošajā dvādašī dienā gavētu tieši tā, kā esmu pastāstījis. Tā tu atbrīvosies no visiem grēkiem un sasniegsi visaugstāko mājvietu.”
Tā beidzas Džēštha-šukla jeb Bhīmasēni-nirdžala ēkādašī, jeb Pāndava Nirdžala ēkādašī slavinājums, ko Vridžavāsī ir pārstāstījis no Brahma-vaivarata Purānas.

Piezīmes

Uguns dieva Agni ciltskoks sākas ar Višnu, tad nāk Brahma, Angīrasa, Brihaspatī. Agni tēvs ir Samju. Pēc Nairiti norādījuma Agni ir dienvidaustrumu vārtu sargs. Viņš ir viens no astoņiem pirmelementiem. Tāpat kā Mahārādža Parīkšits, viņš ļoti pamatīgi izpēta lietas. Viņš pārbaudīja Mahārādžu Šibi, pārvēršoties par balodi. Sīkāk par to sk. ŠB 1.12.20. skaidrojumā.
Agni iedalās trīs kategorijās: Davagni jeb uguns no koka, Džatharagni jeb gremošanas uguns vēderā un Vadavagni jeb uguns, kas rada miglu, kad sajaucas siltas un aukstas plūsmas, piemēram, okeānā. Gremošanas uguni vēl sauc par Vriku, un tā ir tā spēcīgā uguns, kas ir Bhīmas vēderā.
Šrīmad Bhāgavatā (12.13.12.-15.) ir teikts, ka Bhāgavata Purāna ir visas Vēdantas filozofijas būtība un ka Šrīmad Bhāgavata nepārprotami saka, ka pilnībā jāatdod sevi Kungam Šrī Krišnam un ar mīlestību un bhakti Viņam jākalpo. Stingrs ēkādašī dienas gavēnis tam ļoti palīdz, un Šrīla Vjāsadēva skaidro Bhīmam ēkādašī gavēņa svarīgumu.