Mahārādža Judhišthira teica: “No Tevis esmu dzirdējis Dēva-šajanī ēkādašī dienas slavinājumu, kas ir Āšādhas mēneša augošā mēnesī. Es vēlos dzirdēt Šrāvanas mēneša (jūlijs-augusts) dilstoša mēness ēkādašī dienas slavinājumu. Govinda, lūdzu, esi žēlīgs un pastāsti par to. Vāsudēva, es pazemīgi noliecos Tavā priekšā.”
Visaugstais Kungs Šrī Krišna atbildēja: “Valdniek, lūdzu, klausies uzmanīgi. Es tev aprakstīšu šīs svētās gavēņa dienas labvēlīgo ietekmi, kas noņem visus grēkus. Nārada Muni reiz vaicāja Kungam Brahmam to pašu: “Visa valdniek, lotosa tronī sēdošais, lūdzu, saki, kā sauc ēkādašī dienu, kas ir svētā Šrāvanas mēneša dilstošā mēnesī? Kāda dievība šai svētajā dienā jāgodina? Kā pareizi jāgavē un kādu labumu tā dāvā?”
Kungs Brahma atbildēja: “Mans dārgais dēls Nārada, visas cilvēces labad es labprāt pastāstīšu visu, ko zinu, jo klausīšanās par Kāmika ēkādašī dod labumu, kas līdzīgs zirga ziedošanai. Patiesi lielu labumu gūst tas, kas pielūdz un meditē uz četrroku Kunga Gadadhāras lotospēdām, kas tur gliemežvāku, disku, vāli un lotosu un ko sauc par Šrīdharu, Kari, Višnu, Mādhavu un Madhusūdanu. Svētība, ko gūst, godinot Kungu Višnu, ir daudz lielāka, nekā tā, ko gūst ar peldēm svētās vietās – Gangā pie Kāsī (Vārānāsī), Naimisāranjas mežā vai Puškarā, kur godina mani. Taču tas, kas gavē Kāmika ēkādašī dienā un godina Kungu Šrī Krišnu, iegūst lielāku labumu, nekā tas, kas apmeklē Kungu Kēdāranāthu Himalajos vai mazgājas Kurukšētrā Saules aptumsuma laikā, vai kas ziedo visu zemeslodi ar mežiem un okeāniem, vai kas mazgājas Gandakī vai Godāvarī upē pilnā mēnesī, kas iekrīt pirmdienā, kad Jupiters ir Lauvas zīmē.
Kāmika ēkādašī dāvā tādu pašu labumu, kā pienīgas govs un teliņa ziedošana kopā ar barību. Kas godina Kungu Šrīdharu-dēvu, Višnu šai tik labvēlīgajā dienā, to slavē visi padievi, gandharvi, panagi un nāgi.
Kam bail no savas pagātnes grēkiem un kas ir pilnībā iegrimuši grēcīgā materiālā dzīvē, tiem cik vien labi iespējams jāgavē vismaz šai vislabākajā ēkādašī dienā, un viņi gūs atbrīvi. Šī ēkādašī diena ir vistīrākā diena un visspēcīgāk attīra no grēkiem. Nāradadžī, Kungs Šrī Hari Pats man reiz ir teicis par šo ēkādašī dienu: “Kas gavē Kāmika ēkādašī, tas iegūst vairāk labuma, nekā tas, kas studē visu garīgo literatūru.”
Ikviens, kas gavē šai dienā un paliek nomodā visu nakti, nekad vairs nebaidīsies no nāves iemiesojuma Jamarādžas. Kas gavē Kāmika ēkādašī dienā, tas vairs necietīs no dzimšanas. Daudzi jogi, kas ir gavējuši šai dienā, ir nokļuvuši garīgajā pasaulē. Ir jāseko viņu labu vēlošajās pēdās un stingri jāgavē šai ēkādašī dienā.
Kas godina Kungu Šrī Hari ar tulasī lapām, tiek atbrīvots no grēku ietekmes. To patiešām neskar grēks un tas dzīvo kā lotosa lapa ūdenī, kam ūdens nepieķeras. Kas piedāvā Kungam Šrī Hari kaut vienu lapu no tulasī koka, iegūst tādu labumu, kā tas, kas ziedo divsimt gramu zelta un astoņsimt gramu sudraba. Dieva Augstāko Personību vairāk iepriecina tas, kas piedāvā Viņam vienu tulasī lapu, nekā tas, kas godina Viņu ar pērlēm, rubīniem, topāziem, dimantiem, lazurītu, safīriem, granātiem, kaķaci un koraļļiem. Kas piedāvā Kungam Kēšavam tikko izaugušus tulasī pumpurus, tas atbrīvojas no visiem šīs vai kādas citas dzīves grēkiem. Patiesi tīra skatīšanās uz tulasī Kāmika ēkādašī dienā noņem visus grēkus, pieskaršanās tulasī un lūgšana tai atbrīvo no visām slimībām. Kas aplaista tulasī dēvī, tam nekad nav jābaidās no nāves dieva Jamarādžas. Kas stāda vai pārstāda tulasī, tas noteikti mājos kopā ar Kungu Šrī Krišnu Viņa mājvietā. Ikvienam ik dienas jāgodā Šrīmatī Tulasī dēvī, viņa apbalvo ar atbrīvi.
Pat Jamarādžas sekretārs Čitragupta nespēj aprēķināt labumu, ko iegūst, ja piedāvā Šrīmatī Tulasī dēvī vienmēr degošu ghī lampu. Tik dārga Dieva Augstākajai Personībai ir šī svētā ēkādašī diena, ka visi senči tam cilvēkam, kas piedāvā gaišu ghī lampu Kungam Šrī Krišnam šai dienā, nonāk uz debesu planētām un tur bauda debesu nektāru. Kas šai dienā piedāvā ghī vai sezama eļļas lampu Šrī Krišnam, tiek atbrīvots no visiem saviem grēkiem un nonāk desmit miljonu lampu spožumā mirdzošā Saules dieva Sūrjas mājvietā.””
Kungs Šrī Krišna nobeigumā teica: “Judhišthira, tādi bija Kunga Brahmas vārdi Nāradam Muni par neaptveramo Kāmika ēkādašī dienas diženumu, kas noņem visus grēkus. Šī svētā diena iznīcina pat tādus grēkus, kā brāhmana nogalināšanu un nedzimuša bērna nogalināšanu. Tā paceļ cilvēku garīgajā pasaulē, padarot viņu ārkārtīgi slavējamu. Kas ar ticību klausās šo stāstu, atbrīvojas no visiem grēkiem un atgriežas atpakaļ mājās uz Višnu loku.
Tā beidzas Šrāvana-krišna jeb Kāmika ēkādašī slavinājums, ko Vridžavāsī ir pārstāstījis no Brahma-vaivarata Purānas.

Piezīmes

Šī ēkādašī diena ir ļoti spēcīga. Ja cilvēks nespēj neēst, viņš var pildīt uzskaitītos norādījumus un tā nokļūt uz debesu planētām, ņemot līdzi visus senčus.
Ja kāds ir nogalinājis nevainīgu cilvēku (brāhmanu, embriju, dievbijīgu un nevainojamu sievieti) un klausās Kāmika ēkādašī slavinājumu, viņš tiek atbrīvots no nozieguma sekām. Taču nedrīkst nogalināt ar domu, ka klausīšanās pēc tam atbrīvos no soda. Apzināta grēkošana ir pretīga.