Mahārādža Judhišthira teica: “Džanārdana, visu dzīvo būtņu aizsargātāj, lūdzu, saki, kā sauc ēkādašī dienu, kas ir Bhadrapādas mēneša (augusts-septembris) dilstošā mēnesī.”
Visaugstais Kungs Šrī Krišna atbildēja: “Valdniek, klausies uzmanīgi. Šo svēto, grēkus noņemošo ēkādašī dienu sauc Adža. Ikviens, kas šai dienā neko neēd un godina visu sajūtu valdnieku Hrišīkēšu, atbrīvojas no visām savu grēku sekām. No grēkiem atbrīvojas arī tas, kas tikai klausās par šo ēkādašī. Valdniek, uz zemes un debesīs nav labākas dienas. Tā ir neapšaubāma patiesība.
Reiz dzīvoja slavens, izcili taisnīgs un godīgs valdnieks Hariščandra. Viņš valdīja pār visu pasauli. Viņam bija sieva Čandrāmatī un dēls Lohitāšva. Dzīve iegrozījās tā, ka valdniekam nācās zaudēt troni un pārdot sievu un dēlu. Viņš kļuva par suņēdāja kalpu un apsargāja krematoriju. Taču pat šādos apstākļos viņš neatmeta patiesīgumu un labo raksturu, gluži kā soma-rasa nezaudē spēju dot nemirstību, ja to atšķaida ar kādu citu šķidrumu.
Tā valdnieks dzīvoja daudzus gadus. Kādu dienu viņš bēdīgi nodomāja: “Ko man darīt? Kurp man iet? Kā man izkļūt no šī nožēlojamā stāvokļa?” Viņš slīka raižu un bēdu okeānā.
Citu dienu garām gāja dižens viedais. Valdnieks pamanīja to un priecīgi nodomāja: “Ak, Kungs Brahma ir radījis brāhmanus, lai tie palīdzētu citiem.” Hariščandra paklanījās viedā Gautamas priekšā un ar saliktām rokām pastāstīja savu žēlo dzīvesstāstu. Gautama Muni izbrīnījās par to un nodomāja: “Kā gan šis varenais valdnieks ir kļuvis par kalpu, kas savāc apģērbus no mirušajiem?” Viņš līdzjūtīgi pastāstīja, kā gavēt, lai attīrītos.
Gautama Muni teica: “Valdniek, Bhadrapādas mēneša dilstošā mēnesī ir īpaši labvēlīga ēkādašī diena, kuru sauc Adža. Tā noņem visus grēkus. Šī ēkādašī diena patiešām ir tik spēcīga, ka gavēnis šai dienā likvidē visus grēkus, nav nepieciešams veikt kādas citas askēzes. Tev ir paveicies, tieši pēc septiņām dienām būs Adža ēkādašī diena. Noteikti gavē šai dienā un esi nomodā visu nakti, tad tavu pagātnes grēku sekas pārstās ietekmēt tavu dzīvi. Hariščandra, tu esi darījis dievbijīgus darbus, tādēļ es esmu šeit. Lai tev veicas!” Pēc šiem vārdiem Gautama Muni nozuda Hariščandras skatienam.
Valdnieks gavēja svētajā Adža ēkādašī dienā, kā Gautama Muni bija licis. Mahārādža Judhišthira, gavēnis tūlīt iznīcināja visus viņa grēkus. Lauva starp valdniekiem, raugi, kāda ir ēkādašī gavēņa ietekme! Tā nekavējoties pieveic visas bēdas, kas radušās no sliktiem darbiem pagātnē. Tā Hariščandra tika atbrīvots no ciešanām. Ēkādašī spēks atdzīvināja viņa sievu un dēlu. Padievi debesīs sāka sist timpānus un kaisīt ziedus pār Hariščandru, viņa sievu un dēlu. Ar ēkādašī gavēņa svētību viņš bez grūtībām atguva troni. Vēl vairāk, kad valdnieks Hariščandra atstāja šo zemi, visi viņa radinieki un padotie nonāca garīgajā pasaulē.
Pāndav, kas gavē Adža ēkādašī dienā, tas noteikti tiks atbrīvots no visiem grēkiem un nokļūs garīgajā pasaulē. Kas klausās un lasa par šīs ēkādašī dienas varenumu, iegūst zirga ziedošanai līdzvērtīgu ieguvumu.”
Tā beidzas Bhadrapāda-krišna jeb Adža ēkādašī, jeb Annada ēkādašī slavinājums, ko Vridžavāsī ir pārstāstījis no Brahma-vaivarata Purānas.