Loading Notikumi

« Notikumi

Purušotamas Dāsas Thākura aiziešana

4. februāris

Purušotama Dāsa Thākurs ir dižens Kunga Nitjānandas bhakta. Goloka Vrindāvanā Purušotama Dāsa Thākurs kalpo Kungam Balarāmam ganuzēna veidolā. (Čaitanja-čaritāmrita, Ādi-līla 11.38.–40.)