Loading Notikumi

« Notikumi

  • Šis notikums ir pagājis.

ISKCON nodibināšana Ņujorkā

26. jūlijs

“Mēs savu biedrību nosauksim par ISKCON,” ar patiku smejas Bhaktivēdānta Svāmī, pirmo reizi izdomājis šo saīsinājumu.
Oficiālas biedrības dibināšanas darbu viņš jau bija iesācis pavasarī, vēl Boverijā. Un pat pirms oficiālas dibināšanas Bhaktivēdānta Svāmī runāja par “Starptautisko Krišnas Apziņas biedrību”, un šis nosaukums nonāca gan vēstulēs uz Indiju, gan laikrakstā “The Village Voice”. Kāds draugs ieteica nosaukumu, kas rietumniekiem liktos tuvāks: “Starptautiskā Dieva Apziņas biedrība”. Bet “Dievs” bija izplūdis termins, turpretī “Krišna” bija tiešs un zinātnisks. “Dieva apziņa” bija garīgi vājāka, mazāk personiska. Un, ja rietumnieki nezinātu, ka Krišna ir Dievs, tad Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība viņiem to pavēstītu, sludinot Viņa godību “katrā pilsētā un ciemā”.
“Krišnas apziņa” bija veids, kā Bhaktivēdānta Svāmī tulkoja frāzi no Šrīlas Rūpas Gosvāmī Padjāvalī, kas uzrakstīta sešpadsmitajā gadsimtā. Krišna-bhakti-rasa-bhāvita: “būt iegrimušam Krišnas garīgās kalpošanas garšā.”
Mērķi, kas bija norādīti ISKCON dibināšanas rakstā, atklāja Bhaktivēdāntas Svāmī domas. Tur bija septiņi punkti, līdzīgi tiem, kas bija doti Bhaktu Līgas prospektā, ko viņš izveidoja 1954. gadā Džansi, Indijā. Mēģinājums bija neveiksmīgs, tomēr mērķi nemainījās.
Starptautiskās Krišnas Apziņas biedrības septiņi mērķi:
(a) Sistemātiski sludināt visai sabiedrībai garīgās zināšanas un mācīt visiem cilvēkiem garīgās dzīves paņēmienus, lai izbeigtu dzīves vērtību nesabalansētību un sasniegtu patiesu vienotību un mieru pasaulē.
(b) Sludināt Krišnas apziņu, kādu to atklāj Bhagavad-gīta un Šrīmad Bhāgavata.
(c) Savstarpēji tuvināt biedrības locekļus un vest viņus tuvāk Krišnam, sākotnējai būtnei, tādējādi izkopjot biedrības locekļos un visā sabiedrībā izpratni, ka ikviena dvēsele ir neatņemama Dieva (Krišnas) īpašību daļiņa.
(d) Mācīt un veicināt sankīrtanas kustību, kopīgu Dieva svētā vārda daudzināšanu, kā tas noradīts Kunga Šrī Čaitanjas Mahāprabhu mācībā.
(e) Izveidot biedrības locekļiem un visai sabiedrībai domātu pārpasaulīgo spēļu svēto vietu, kas veltīta Krišnas Personībai.
(f) Tuvināt biedrības locekļus, lai mācītu vienkāršāku un dabiskāku dzīvesveidu.
(g) Lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus, izdot un izplatīt laikrakstus, žurnālus, grāmatas un citus rakstus.
Neskatoties uz to, ko ISKCON biedri domāja par biedrības mērķiem, Bhaktivēdānta Svāmī redzēja šo mērķu piepildījumu kā neizbēgamu realitāti. Kā bija teicis metro konduktors Mr. Rubens, kurš satika Bhaktivēdāntu Svāmī 1965. gadā Manhetenas parkā uz soliņa: “Likās, ka viņš zina, ka viņam būs tempļi, pilni bhaktām. “Šeit ir tempļi un grāmatas,” viņš teica. “Tie pastāv, tie ir šeit, un mūs no tiem šķir tikai laiks.””
Neviens no Bhaktivēdāntas Svāmī sākotnējiem sekotājiem, kas parakstīja šo ISKCON dibināšanas rakstu, nespēja iedomāties, kā Svāmī sapnis varētu piepildīties, tomēr šie septiņi mērķi nebija tikai teistiska retorika, kas domāta, lai pārliecinātu Ņujorkas štata valdības ierēdņus. Bhaktivēdānta Svāmī domāja izpildīt katru līguma punktu. (Satsvarūpa Dāsa Gosvāmī – Prabhupāda – BTB 1991)

Kas ir ISKCON

Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība (International Society for Krishna Consciousness — ISKCON) ir nodibināta ar mērķi sludināt Kunga Čaitanjas mācību visā pasaulē. Tā ir reģistrēta 1966. gadā, lai visi cilvēki, kurus interesē garīgā dzīve, varētu sanākt kopā un izprast Dieva zinātni. Šī kustība nav radusies nesen; tā pastāv jau tūkstošiem gadu un ir senās Brahma-Madhva-Gaudījas sampradājas (pēctecības) turpinājums. Bet uz rietumu valstīm to atnesa Šrīla Prabhupāda, īstens garīgais skolotājs mācekļu pēctecībā, kurš ieradās Amerikas Savienotajās Valstīs un sludināja Krišnas apziņu. Šī kustība ir kļuvusi īpaši populāra Amerikā, Indijā, Āfrikā un daudzās Eiropas valstīs.
Krišnas apziņas kustības darbības pamatā ir Šrīlas Prabhupādas norādījumi un mācība. Šrīla Prabhupāda ir ISKCON dibinātājs-āčārja. Āčārja ir garīgais skolotājs, kurš māca ļaudis ar savu piemēru. Šīs kustības galvenais mērķis ir dot visiem pasaules ļaudīm garīgās zināšanas par dzīvās būtnes attiecībām ar Dieva Personību Krišnu. Tās ietvaros biedrība nodarbojas ar dažādu lielu projektu realizāciju. Viens no šādiem projektiem ir Vēdiskā tempļa un planetārija celtniecība Mājāpurā, Indijā. Šis templis, kā teikts Svētajos Rakstos, apvienos visas pasaules tautas un nācijas kopīgā kīrtanā — Dieva svētā vārda daudzināšanā. Tā būs šī gadsimta visievērojamākā celtne, un paredzēts, ka tā stāvēs vismaz tūkstoš gadus.

ISKCON Latvijā

Lai gan padomju impērijas pastāvēšanas laikā izplatīt Vēdu zināšanas bija ļoti grūti — par to izslēdza no augstskolām, atlaida no darba, apcietināja, sodīja ar brīvības atņemšanu un spīdzināja čekas pagrabos un psihiatriskajās slimnīcās — pirmie bhaktas Latvijā darbojas jau kopš 1980. gada. Viņi slepus sapulcējās kādā dzīvoklī, lai dziedātu Harē Krišnas mantru un lasītu Bhagavad-gītu. Tikai 1989. gadā tika atļauts reģistrēt Rīgas Krišnas apziņas biedrību.
Šodien Krišnas apziņas biedrībai Latvijā ir viens templis un apmēram desmit mazāku centru. Vissvarīgākais no tiem atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 56, kur darbojas arī veģetāro ēdienu restorāns “Rāma” un žēlsirdības misija “Dzīvības ēdiens”, kas nodarbojas ar bezmaksas ēdiena izdalīšanu trūcīgajiem.
Svētdienās Rīgas templī tiek rīkoti garīgie pasākumi, uz kuriem var nākt visi, kas interesējas par Krišnas apziņu. Tās programmā ir Dieva svēto vārdu dziedāšana, lekcija par Krišnas apziņas filozofiju un veģetārais mielasts. Tas ir neparasti garšīgs, jo visi ēdieni ir piedāvāti Dievam.