Loading Notikumi

« Notikumi

  • Šis notikums ir pagājis.

Bhaktivinodas Thākura aiziešana

2. jūlijs

Šai dienā ir pieņemts gavēt līdz pusdienlaikam.

Dzīvesstāsts

Šrīla Bhaktivinoda Thākurs (1838-1914) ir dižens vaišnavu svētais, domātājs un poēts. 19. gs. beigās viņš aizsāka gaudija-vaišnavisma renesansi. Viņš atjaunoja laika gaitā aizmirsto un sagrozīto Kunga Čaitanjas mācību. Visa Šrīlas Bhaktivinodas Thākura dzīve bija veltīta kalpošanai Dieva Augstākajai Personībai. Viņa devums pasaulei ir salīdzināms tikai ar Čaitanjas Mahaprabhu un sešu Vrindāvanas Gosvāmī žēlastību, tādēļ vaišnavi ar godbijību sauc viņu par septīto Gosvāmī.
Šrīla Bhaktivinoda Thākurs dzīvoja ģimenes cilvēka dzīvi, audzināja desmit bērnus, strādāja par tiesnesi Orisas štata Džaganātha Purī un tai pat laikā dzīvoja kā mahā-bhāgavata, ieturot dzelžainu dienas režīmu ar 3 stundu ilgu miegu, 6 stundu ilgu grāmatu rakstīšanu, 4 stundu ilgu šāstru studēšanu un 6 stundu ilgu darba pienākumu pildīšanu.
Šrīla Bhaktivinoda Thākurs saņēma iesvētību no Šrī Vipin-viharī Gosvāmī. Šrīla Džaganātha dāsa Babadžī ir devis viņam iedvesmu un svētību.
Trīs lielākie Šrīlas Bhaktivinodas Thākura sasniegumi ir (1) 100 garīgu grāmatu sarakstīšana, (2) Kunga Čaitanjas atnākšanas vietas atrašana, (3) jaunievedumu ievešana sludināšanas mākslā.
Viņš ir sarakstījis grāmatas bengāļu, oriju un angļu valodās, kas izskaidro Šrī Čaitanjas Mahaprabhu mācību. Dažas no tām ir “Šrī Krišna samhita”, “Šrī Čaitanja šikšamrita”, “Džaiva dharma”, “Šrī Harinama čintamanī”, “Gīta māla”, “Šaranagatī”, komentāri Bhagavad-gītai un Čaitanja čaritamritai.
Šrīla Bhaktivinoda Thākurs ir arī sacerējis simtiem ar filozofiskiem secinājumiem un garīgām emocijām bagātas poēmas un dziesmas.
Ar literāra talanta un plašas sludināšanas palīdzību Šrīla Bhaktivinoda Thākurs iekaroja bengāļu sirdis un pievērsa tās vaišnavismam. Viņa misiju turpināja viņa dēls Šrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī Thākurs.